Ang Single Entry Approach (SENA) ng DOLE ay isang administrative approach (conciliation-mediation intervention) para sa mabilis at madaling paraan ng settlement procedure sa mga labor conflicts between employer at kanilang workers, upang ang mga ito ay hindi na maging ganap na labor case.
As of September 30, 2022, nasa higit P30 Milyong Piso na ang halaga ng monetary benefits ang naigawad sa 1,251 workers na humingi ng tulong sa DOLE na makuha ang kanilang benepisyo mula sa kanilang employers.

Last Updated on October 14, 2022 by Justin Paul Marbella